Odznaczenie

Jednostka odznaczona w 2000 roku Złotym Znakiem Związku OSP RP


Nawigacja
Strona główna
Artykuły
Historia OSP
Zarząd
Sprzęt
Sztandar jednostki
Strażackie życiorysy
Regulamin OSP
Patron Strażaków
Kategorie news'ów
Statystyki wyjazdów

Galerie
Galeria zdjęć
Wynajem Sali
Nowy samochód
Filmy

Inne
Linki
Kontakt
FAQ
Szukaj

Losowa Fotka
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 51
Najnowszy użytkownik: endriu
Rotator Bannerów
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
1. Augustyn PRZEWOŹNIK

Augustyn PrzewoźnikDruh Augustyn Przewoźnik (1912-2002)

75 lat służby w OSP

 

- Wpisany w 2013 roku do „Księgi Wyróżnionych Najwyższymi Odznaczeniami Związku OSP RP”.

 

 

Druh Augustyn Przewoźnik, syn Ludwika i Anny z domu Dzida urodził się 30 kwietnia 1912 roku w Zabrzegu-Zarzeczu, który w tamtym okresie był pod zaborem austriackim. Miał dwoje młodszych braci: Rudolfa urodzonego w 1922 roku i Ludwika urodzonego w 1925 roku. W między czasie przeprowadził się z rodzicami do Międzyrzecza Dolnego, a naukę zawodu kontynuował w sąsiednim Bielsku, uzyskując wykształcenie zawodowe w specjalności włókienniczej.

Po ukończeniu nauki zawodu włókiennika w Fabryce Włókienniczej Landesman & Kornhaber w Bielsku, podjął tam również pracę, którą dalej, po II  wojnie światowej, kontynuował już w upaństwowionych Zakładach Przemysłu Wełnianego FINEX im. Pawła Findera w Bielsku-Białej, gdzie awansował do stanowiska kierownika oddziału brakarni. W związku z kłopotami jakie stworzono mu w wyniku aktywnej działalności w kościelnej Radzie Parafialnej, musiał zmienić pracę i w końcu lat pięćdziesiątych zatrudnił się jako mechanik w warsztatach samochodowych Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie pracował do emerytury. Był członkiem Związku Zawodowego Hutników.

W roku 1935 zawarł związek małżeński ze Stefanią Szczerbowską z Międzyrzecza Dolnego, gdzie po ślubie dalej mieszkali. Mieli troje dzieci, dwóch synów: Kazimierza urodzonego w 1937 roku i Franciszka urodzonego w 1946 roku oraz córkę Teresę urodzoną w 1951 roku.

Działalność w ochotniczym pożarnictwie rozpoczął już w wieku 15 lat wstępując, w 1927 roku, w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej Międzyrzecze Dolne. Był czynnym i aktywnym członkiem tej OSP aż do wybuchu II wojny światowej, uzyskując w tym czasie podstawowe i podoficerskie wyszkolenie pożarnicze.

Uczestnik, razem ze swoim ojcem, kampanii wrześniowej 1939 roku, wzięty, w okolicach Krakowa, do niewoli niemieckiej i umieszczony w obozie jenieckim na terenie Niemiec. Po 2 latach pobytu w obozie zostaje przeniesiony do przymusowej pracy w niemieckim gospodarstwie, gdzie przebywa do końca wojny. Zaraz po zakończeniu działań wojennych, poprzez Anglię, powraca do Polski, do Międzyrzecza Dolnego. Jego ojciec z wojny nie powrócił.

Natychmiast po powrocie z niewoli, jesienią 1945 roku, nie czekając na odgórne decyzje, przystępuje z pozostałymi ocalałymi strażakami do reaktywowania działalności OSP Międzyrzecze Dolne. Aktywnie włączył się w doprowadzenie, pozostałych po działaniach wojennych, resztek sprzętu strażackiego do gotowości techniczno-operacyjnej oraz do kompletowania, wszelkimi możliwymi sposobami, nowego sprzętu wyposażenia jednostki. Było to przy trudnościach ekonomicznych okresu powojennego niezmiernie trudne, ale przy pomocy grupy ofiarnych ludzi, podobnych zaangażowaniem do dh. Augustyna Przewoźnika i mozolnej pracy organizacyjnej, doprowadzono jednostkę OSP do pełnej gotowości podejmowania akcji gaśniczych. Wielkim swoim zaangażowaniem wniósł też znaczący wkład w budowę pierwszej, powojennej strażnicy OSP w Międzyrzeczu Dolnym. Jego starania przyczyniły się również do uzupełnienia stanu osobowego jednostki. Po uporaniu się z podstawowymi problemami organizacyjnymi, aktywnie zajął się szkoleniem pożarniczym pozyskiwanego młodego pokolenia strażaków.

Doceniając wiedzę, doświadczenie i ogromne zaangażowanie dh. Augustyna Przewoźnika w działalności jednostki OSP Międzyrzecze Dolne, Zarząd OSP powierzył mu w 1946 roku funkcję Naczelnika OSP, którą pełnił do roku 1950. Jego doświadczenie i zapał do strażackiej służby zauważyły również zwierzchnie władze pożarnicze, mianując go w 1950 roku, Naczelnikiem Rejonu w Gminie Jasienica. Funkcję tą pełnił do końca działalności w OSP Międzyrzecze Dolne, tj. do 1954 roku.

Po przeprowadzce, w 1954 roku, do Czechowic-Dziedzic, kiedy to  ukończył dobudowę własnego domu do posesji swoich rodziców, którzy już w 1932 roku kupili domek i przeprowadzili się do Czechowic, dh Augustyn Przewoźnik natychmiast zgłasza się do Zarządu OSP Czechowice, z prośbą o przeniesienie go w szeregi tej jednostki OSP i z ogromną chęcią dalszej, aktywnej działalności strażackiej, ofiarując swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie w 30 letniej już służbie w ochotniczym pożarnictwie.

Ochotnicza Straż Pożarna Czechowice chętnie przyjmuje w swoje szeregi tak doświadczonego i wyszkolonego członka OSP. Walne Zebranie członków OSP w 1955 roku wybiera go w skład Zarządu OSP, a nowo wybrany Zarząd powierza mu funkcję gospodarza jednostki OSP Czechowice. Funkcje tą, z niezwykłą starannością i sumiennością, pełnił do końca swojej aktywnej działalności  w OSP Czechowice, do 1965 roku, kiedy to gorszy stan zdrowia nie pozwala mu już na w pełni aktywną działalność. O uznaniu dla społecznej działalności dh. Augustyna Przewoźnika niech świadczy cytat z jego karty personalnej w OSP Czechowice:

cytat – … „Po zasięgnięciu opinii w sąsiedzkiej OSP petent zarówno tam, jak i w tutejszej OSP odznacza się sumiennością w pracy pożarniczej. Na stanowisku gospodarza specjalnie przysłużył się w akcji uporządkowania gospodarki sprzętem i materiałami”…. – koniec cytatu.

W 1965 roku, po 38 latach aktywnej i nienagannej działalności w ochotniczym pożarnictwie, Walne Zebranie nadało mu godność Członka Honorowego OSP Czechowice, a 16 września 2000 roku, na uroczystości jubileuszowej 100-lecia działalności OSP Czechowice, po 73 latach służby w ochotniczym pożarnictwie, dh Augustyn Przewoźnik odznaczony zostaje najwyższym odznaczeniem pożarniczym, „Złotym Znakiem Związku OSP RP”, nadanym mu uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Dh Augustyn Przewoźnik był tzw. społecznikiem z „krwi i kości”. Oprócz aktywnej działalności w straży pożarnej był, na początku lat 60-tych XX wieku, jednym z inicjatorów rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, w dzielnicy Lipowiec. Włączył się również w organizację i przygotowania do robót budowlanych poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach Komitetu Rozbudowy Szkoły oraz przepracował społecznie wiele godzin przy realizacji tej inwestycji. Nie zabrakło go również jako czynnego organizatora i uczestnika, w drugiej połowie lat 80-tych XX wieku, budowy kościoła swojej nowopowstałej parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Lipowskiej. Jego aktywna społeczna działalność w tych projektach została, z wyróżnieniem, zapisana w kartach historii zarówno szkoły jak i parafii.

 

Dh Augustyn Przewoźnik za swoją działalność w szeregach ochotniczego pożarnictwa odznaczony został:

  - Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”   - 1949 r.

  - Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”    - 1955 r.

  - Srebrnym Krzyżem Zasługi                                  - 1957 r.

  - Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”        - 1964 r.

  - Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” -po raz drugi- 1977 r.

  - Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939 roku”  - 1982 r.

  - Złotym Krzyżem Zasługi                                       - 1984 r.

  - Złotym Znakiem Związku OSP RP                          - 2000 r.

 

Należy tutaj zwrócić uwagę, że główne lata aktywnej działalności dh. Augustyna Przewoźnika przypadały na okres, kiedy to odznaczenia członków ochotniczych straży pożarnych należały do rzadkości.

Do ostatnich chwil swojego życia pozostał związany ze swoją jednostką OSP Czechowice, również poprzez uczestnictwo w uroczystości jubileuszowej 100-lecia działalności jednostki  i osobiste odebranie swojego najwyższego odznaczenia pożarniczego, mając ukończone 88 lat.

 

Dh Augustyn Przewoźnik zmarł w wieku 90 lat, 27 lipca 2002 roku. Był i jest do tej pory posiadaczem, wśród aktualnych i byłych członków OSP Czechowice, najdłuższego stażu członkowskiego – 75 lat działalności w ochotniczym pożarnictwie. Spoczywa na cmentarzu parafialnym rzymsko-katolickiej parafii pw. św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Kopernika.

 

Z inicjatywy Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej w 2012 roku został nominowany do „Księgi Wyróżnionych Najwyższymi Odznaczeniami Związku OSP RP”.
Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej z dnia 12.12.2013 roku dh Augustyn Przewoźnik został wpisany do „Księgi Wyróżnionych Najwyższymi Odznaczeniami Związku OSP RP”. Wypis odebrała, na uroczystym posiedzeniu wyjazdowym Powiatowej Komisji Historycznej Związku OSP RP w dniu 9 stycznia 2014 roku w OSP Janowice, córka pani Teresa Wróbel.