Odznaczenie

Jednostka odznaczona w 2000 roku Złotym Znakiem Związku OSP RP


Nawigacja
Strona główna
Artykuły
Historia OSP
Zarząd
Sprzęt
Sztandar jednostki
Strażackie życiorysy
Regulamin OSP
Patron Strażaków
Kategorie news'ów
Statystyki wyjazdów

Galerie
Galeria zdjęć
Wynajem Sali
Nowy samochód
Filmy

Inne
Linki
Kontakt
FAQ
Szukaj

Losowa Fotka
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 51
Najnowszy użytkownik: endriu
Rotator Bannerów
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
2. Franciszek WALOSZCZYK

Franciszek WaloszczykDruh Franciszek Waloszczyk (1925-2011)

71 lat służby w OSP

 

- Wpisany w 2009 roku do „Księgi Zasłużonych dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”.

- Wpisany w 2013 roku do „Księgi Wyróżnionych Najwyższymi Odznaczeniami Związku OSP RP”.

 

 

Druh Franciszek Waloszczyk urodził się 10 lipca 1925 roku w Czechowicach, powiat bielski, województwo śląskie, jako syn Pawła i Emilii z domu Krysta. Ojciec pracował na kolei, a matka zajmowała sie prowadzeniem domu. Miał dwóch młodszych braci: Józefa urodzonego w 1927 roku i Eugeniusza urodzonego w 1933 roku.

Podczas okupacji hitlerowskiej, w 1940 roku, podjął pracę jako młodociany robotnik w majątku Leona Zipsera w Czechowicach, a od maja 1941 roku rozpoczął naukę w zawodzie tokarz - ślusarz w firmie Franz Wilczek w Bielsku, następnie skierowany do pracy w fabryce Rudolf Broncuk w charakterze pomocnika ślusarskiego, gdzie pracował do końca okupacji.

W 1946 roku ukończył Państwową Szkołę Przemysłową na Wydziale Mechanicznym, uzyskując kwalifikacje technika –  mechanika. Posiadał również średnie wykształcenie muzyczne.

Po ukończeniu szkoły średniej krótko pracował jako kreślarz w Kopalni Węgla Kamiennego „Waleska” w Łaziskach, następnie od 1 marca 1947 do emerytury w Śląskiej Fabryce Kabli w Czechowicach-Dziedzicach, kolejno na stanowiskach: mistrza, kierownika warsztatów mechanicznych, Głównego Mechanika oraz Kierownika Ochrony Przeciwpożarowej. Od 1 czerwca 1982 roku był na emeryturze.

W 1951 roku zawarł związek małżeński ze Stefanią Klimek z Ligoty. Wychowali troje dzieci: syna Zbigniewa urodzonego w 1953 roku , córkę Małgorzatę urodzoną w 1955 roku oraz córkę Annę urodzoną w 1964 roku.

Jego ojciec Paweł, od 1919 roku do końca życia, był czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czechowicach, pełniąc w niej różne funkcje dowódcze. Jako młody chłopak z przyjemnością i zainteresowaniem, u boku ojca, uczestniczył w ćwiczeniach i zbiórkach strażackich, a szczególnie w wystąpieniach jednostki w pełnej gali, podczas różnych uroczystości państwowych oraz kościelnych. Był z niego dumny, ponieważ zawsze podczas takich imprez kroczył na czele korpusu, czyli wszystkich oddziałów i tym sposobem ojciec zaszczepił Franciszka niewyleczalnym „bakcylem strażackim”.

Działalność pożarniczą Franciszek Waloszczyk rozpoczął w lipcu 1940 roku, kiedy to został obowiązkowo powołany przez komendanta niemieckiej policji do pełnienia służby w straży pożarnej i od decyzji tej nie było odwołania. Szkolenia wraz z ćwiczeniami odbywały się w każdą niedzielę w godzinach rannych. Nieobecność na zajęciach traktowana była jako sabotaż i w konsekwencji groziła więzieniem, a nawet osadzeniem w niemieckim obozie koncentracyjnym. Będąc członkiem straży pożarnej uniknął wywozu na przymusowe roboty w głąb Niemiec. W okresie działań wojennych osobiście uczestniczył w gaszeniu dwóch pożarów, które w tamtym czasie należały do rzadkości. Po raz pierwszy w 1943 roku w gaszeniu pożaru dużego sklepu i magazynów żywnościowych w rejonie kopalni „Silesia”, z których polskie oddziały partyzanckie zabrały żywność, a obiekty podpaliły dla zatarcia śladów. Po raz drugi w dniu 20 sierpnia 1944 roku podczas pożaru po bombardowaniu rafinerii nafty „Vacum Oil Company” w Czechowicach. Po zakończeniu bombardowania rafinerii został skierowany do noszenia zwłok poległych w trakcie nalotu, a później z pozostałymi strażakami, do niesienia trumien na pogrzebie, co w godzinach popołudniowych upalnego dnia było dla nich koszmarnym przeżyciem przy szybko rozkładających się ciałach poległych.

Na wniosek Franciszka Waloszczyka, komendant niemiecki powołał przy straży 10-osobowy, amatorski zespół muzyczny, którego opiekunem został Franciszek. Orkiestra istniała do końca okupacji hitlerowskiej.

Po zakończeniu działań wojennych, wspólnie ze swoim ojcem i innymi przedwojennymi działaczami strażackimi, przystąpili do reaktywowania działalności OSP Czechowice. Rozpoczęto od zbierania, kompletowania i remontowania odzyskanego sprzętu przedwojennego. Z poniemieckich magazynów w Bielsku pozyskano wojskowe mundury i hełmy. Po przefarbowaniu i przemalowaniu, rzeczy te stanowiły pierwsze umundurowanie strażackie. Od żołnierzy radzieckich zdobyto kilkanaście odcinków węży pożarniczych, toporki i  różne pasy bojowe.

Końcem kwietnia 1945 roku zwołane zostało, pierwsze po wojnie, walne zebranie. W powołanym Zarządzie druhowi Franciszkowi powierzona została funkcja sekretarza zarządu oraz dowódcy II oddziału.

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej ponownie włączył się w wir działalności strażackiej. Doskonalił swoje wyszkolenie pożarnicze na kursie III stopnia dowódców plutonu w 1951 roku zorganizowanym w Skoczowie przez Wojewódzką Szkołę Pożarniczą w Chorzowie, kursie IV stopnia w 1963 roku w Bielsku, kursie Naczelników Rejonu w 1967 roku w Wiśle Malince, kursie referentów ochrony przeciwpożarowej w 1970 roku, kursie komendantów gminnych straży w 1974 roku w Bytomiu oraz na kursie III stopnia pracowników ochrony przeciwpożarowej w 1978 roku w Katowicach.

Po reorganizacji struktur związku w 1950 roku druh Franciszek Waloszczyk mianowany został komendantem OSP w Czechowicach.

Po ponownym reaktywowaniu działalności Związku OSP w 1956 roku druhowi Franciszkowi powierzona została funkcja naczelnika straży.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych z dnia 26 marca 1962 roku druhowi Franciszkowi powierzona została funkcja Naczelnika Rejonu Pożarniczego w Czechowicach-Dziedzicach, a następnie po reorganizacji Komendanta Gminnego OSP, które to pełnił nieprzerwanie przez 39 lat, do 2001 roku. Na jego prośbę zwolniono go wówczas z funkcji naczelnika straży.

Druh Franciszek Waloszczyk brał udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych zwalczania pożarów leśnych oraz dowodził akcjami zwalczania powodzi. Najpoważniejszą, najgroźniejszą oraz najtragiczniejszą w skutkach była akcja gaszenia pożaru Rafinerii w Czechowicach, w której dowodził trzema sekcjami gaśniczymi. Akcja trwała 69 godzin, a z terenu Czechowic-Dziedzic poległo 9 strażaków. Druhowi Franciszkowi Waloszczykowi zlecono zorganizowanie pogrzebu według ceremoniału strażackiego.

W 1992 roku, druh Franciszek powołał sztab dowodzenia akcji ratowniczej gaszenia groźnego pożaru lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej, którego był również szefem.

 

Przebieg jego służby w szeregach pożarnictwa ochotniczego przedstawia się następująco:

1940-1942 - Jung Feuerwehr (Drużyna Młodzieżowa) „Freiwillige Feuerwehr Tschechowitz-Dziedzitz”

1942-1944 - strażak Freiwillige Feuerwehr Tschechowitz-Dziedzitz

1945-1947 - sekretarz OSP Czechowice

1947-1949 - obowiązkowa służba wojskowa

1950-1951 - dowódca plutonu OSP Czechowice
1952-1953 - zastępca naczelnika OSP Czechowice
1954-1961 - naczelnik OSP Czechowice

1962-1975 - naczelnik rejonu pożarniczego Czechowice-Dziedzice

1975-2001 - Komendant Gminny straży pożarnych miasta i gminy Czechowice-Dziedzice

1996-2001 - prezes OSP Czechowice

od 2001 roku Prezes Honorowy OSP Czechowice.

W latach 2001-2006 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Miejsko- Gminnego Związku OSP RP w Czechowicach-Dziedzicach, a w 2006 roku wybrany przewodniczącym Miejsko-Gminnej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP w Czechowicach-Dziedzicach.

Oprócz pełnionych funkcji w pożarnictwie na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice był także działaczem związku OSP szczebla wyższego:

1979-1996 - członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Katowicach

1997-1998 - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Katowicach     

od 1998 roku był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej.

 

W 1978 roku druh Franciszek Waloszczyk wpisany został do Księgi Zasłużonych dla Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice.

 

Założył i do śmierci prowadził kronikę OSP Czechowice, kronikę orkiestry dętej OSP Ligota, oraz kronikę Komendanta Gminnego Straży Pożarnych w Czechowicach-Dziedzicach. Był także autorem kilku opracowań monograficznych dotyczących OSP Czechowice, a także współautorem „Monografii Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bielskiego”, wydanej w 2007 roku.

 

Za pracę społeczną i zawodową otrzymał m.in. odznaczenia:

  - Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”                        - 1958 r.
  - Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”                         - 1965 r.
  - Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”                             - 1971 r.
  - Godność Członka Honorowego Związku OSP (z odznaką)      - 1983 r.
  - Złoty Krzyż Zasługi                                                            - 1983 r.

  - Złoty Znak Związku OSP RP                                               - 1989 r.

  - Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” - po raz drugi         - 1992 r.

  - Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza                            - 1996 r.

  - Złoty Krzyż Zasługi - po raz drugi                                        - 1998 r.

  

Z inicjatywy Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej w 2009 roku został wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”

 

Zmarł 20 kwietnia 2011 roku, posiadając jeden z najdłuższych staży członkowskich - 71 lat działalności w ochotniczym pożarnictwie. Spoczywa na nowym cmentarzu miejskim, obok cmentarza parafialnego pw św. Katarzyny, przy ulicy Kopernika w Czechowicach- Dziedzicach.

 

Ponownie z inicjatywy Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej w 2012 roku został nominowany do „Księgi Wyróżnionych Najwyższymi Odznaczeniami Związku OSP RP”.
Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej z dnia 12.12.2013 roku dh Franciszek Waloszczyk został wpisany do „Księgi Wyróżnionych Najwyższymi Odznaczeniami Związku OSP RP”. Wypis odebrał, na uroczystym posiedzeniu wyjazdowym Powiatowej Komisji Historycznej Związku OSP RP w dniu 9 stycznia 2014 roku w OSP Janowice, syn dh Zbigniew Waloszczyk.