Odznaczenie

Jednostka odznaczona w 2000 roku Złotym Znakiem Związku OSP RP


Nawigacja
Strona główna
Artykuły
Historia OSP
Zarząd
Sprzęt
Sztandar jednostki
Strażackie życiorysy
Regulamin OSP
Patron Strażaków
Kategorie news'ów
Statystyki wyjazdów

Galerie
Galeria zdjęć
Wynajem Sali
Nowy samochód
Filmy

Inne
Linki
Kontakt
FAQ
Szukaj

Losowa Fotka
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Aktualnie online
Gości online: 5

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 51
Najnowszy użytkownik: endriu
Rotator Bannerów
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
4. Paweł WALOSZCZYK

Paweł WaloszczykDruh Paweł Waloszczyk (1897-1967)

48 lat służby w OSP

 

- Wpisany w 2009 roku do „Księgi Zasłużonych dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”.

 

 

Druh Paweł Waloszczyk, syn Tomasza i Anny z domu Borgieł urodził się 29 czerwca 1897 roku w Czechowicach, które w tamtym czasie były pod zaborem austriackim. W młodzieńczych latach wyuczył się zawodu spawacza. W latach 1915 do 1918 wcielony był do wojska austriackiego i walczył na frontach pierwszej wojny światowej.


Z chwilą wybuchu wojny w kronice OSP Czechowice zapisano:

     „Strażaków wcielono do wojska zaborcy, a mieli desperackie miny,

     Bo musieli zamienić prądownice na wojskowe karabiny.

     Strażnicę zamknięto, w oknach żelazna krata,

     Przerwano działalność straży na całe cztery lata.”


Po powrocie z wojska w 1919 roku zatrudnił się jako robotnik w Fabryce Brykietów w Dziedzicach, a następnie od 1923 roku do przejścia na emeryturę w 1957 roku pracował jako spawacz w Parowozowni PKP Czechowice.

Po powrocie z tułaczki wojennej czechowiccy strażacy przystąpili do reaktywowania działalności straży pożarnej. Po otwarciu strażnic stwierdzono, że zdeponowany tam przed czterema laty sprzęt, strażnice jak również umundurowanie zostały częściowo a w niektórych wypadkach w całości zniszczone. Koniecznością stało się doprowadzenie inwentarza strażackiego na zdatny do gotowości techniczno-operacyjnej. Do działań związanych z reaktywowaniem straży przystąpił z zapałem także Paweł Waloszczyk. Od tego czasu datuje się jego działalność w szeregach ochotniczego pożarnictwa. W szeregi OSP przyjęty został dopiero na Walnym Zebraniu w 1920 roku, po rocznym okresie próbnym, bo takie wymogi stawiał ówczesny statut.

Mimo trudności ekonomicznych okresu powojennego, przy wielkim zaangażowaniu grupy ofiarnych ludzi i mozolnej pracy, w drugiej połowie 1919 roku, Ochotnicza Straż Pożarna Czechowice została zarejestrowana we władzach powiatowych Bielska jako jedna z pierwszych jednostek straży pożarnych o pełnej gotowości do podjęcia akcji gaśniczych.

Pochłonięty ideą działalności w OSP podnosił swoje kwalifikacje pożarnicze na kursach:

- w 1921 r. Kurs podstawowy I stopnia w OSP Czechowice

- w 1931 r. Kurs podoficerski w Bielskim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego

- w 1935 r. Kurs sanitarny i obrony p/gaz. w Bielskim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego

Zakupiona w 1926 roku w firmie Rossenbauer w Austrii motopompa o wydajności 1000 litrów na minutę, na podwoziu o zaprzęgu konnym w dużym stopniu podniosła sprawność operacyjną  czechowickiej straży. Wykazała to akcja gaśnicza groźnego pożaru zabudowań gospodarczych majątku czechowickich dóbr Leona Zipsera w 1929 roku, za którą dh Pawłowi  Waloszczykowi  przyznano Srebrny Krzyż „Za dzielność i odwagę w służbie strażackiej”.

W latach 1930-1934 pełnił funkcje zastępcy komendanta oddziału. Na Walnym zebraniu powierzona mu została funkcja komendanta II Oddziału OSP w rejonie Czechowice Górne. Funkcję tą pełnił do wybuchu wojny w 1939 roku. Równocześnie mianowano go dowódcą plutonu honorowego na uroczystości jubileuszowe 35-lecia działalności OSP Czechowice.

W 1936 roku OSP Czechowice zorganizowała kurs podoficerski którego dh Paweł Waloszczyk był kierownikiem i wykładowcą. W tym samym roku wszedł w skład komitetu organizacyjnego Powiatowego Zjazdu pożarnictwa ochotniczego, którego organizatorem była OSP Czechowice. Zjazd odbył się na boisku Klubu Sportowego „Kolejarz” Dziedzice.

Od 1935 roku notowano narastający wzrost pożarów, szczególnie w zabudowaniach gospodarczych. Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez policję, nie przyniosło rezultatu. Dh Paweł Waloszczyk postanowił przeprowadzić dochodzenie w własnym zakresie, co zakończyło się sukcesem. W maju 1937 roku złapał na gorącym uczynku mężczyznę podpalającego budynek gospodarczy rolnika Antoniego Srokola w Czechowicach Górnych. Okazało się, że był to jego rodzony syn Ludwik, częsty bywalec czechowickich restauracji, a po spożyciu większej ilości alkoholu, dokonywał podpaleń. Wyrokiem sądu otrzymał karę pozbawienia wolności, którą odsiadywał do wybuchu wojny w 1939 roku.

W czasie uroczystości przewozu przez Czechowice trumny ze zwłokami św. Andrzeja Boboli i jej wystawieniu w nowo budującym się kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej na osiedlu „Lesisko” w dniu 11 czerwca 1938 roku był dowódcą plutonu honorowego złożonego ze strażaków.

Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944 roku, jako Polak był szeregowym członkiem straży w Czechowicach.

W 1945 roku, po przesunięciu się linii frontowej z terenu Czechowic-Dziedzic w kierunku zachodnim, nie czekając na decyzję władz, na przełomie lutego i marca zorganizował zespół złożony ze strażaków i  przystąpił do reaktywowania działalności OSP Czechowice. Zanim jednak przystąpiono do działalności statutowej pod jego kierunkiem, aby zapobiec epidemii, przystąpili do grzebanie zwłok poległych w walkach żołnierzy niemieckich. W strażnicach znajdowały sie sterty gnoju, gdyż w czasie działań wojennych przebywały w nich wojskowe konie. Ze sprzętu pożarniczego, który zresztą porozrzucany był po polach, niewiele  pozostało:

- 3 sikawki ręczne bez kół

- motopompa „Rossenbauer” bez kół i aparatu zapłonowego

- zwijadło dwukołowe bez kół

- 1 nieuszkodzona sikawka ręczna ze zwijadłem

Kompletowanie sprzętu pożarniczego trzeba było rozpocząć prawie od nowa. Wszelkimi dostępnymi środkami i sposobami, przy pomocy uruchomionych już miejscowych zakładów pracy, zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa wyremontowano strażnice oraz ocalały sprzęt i nabywano brakujący. Poniemieckie kurtki i hełmy wojskowe po przefarbowaniu i przemalowaniu służyły jako pierwsze umundurowanie. Uzupełniano stan osobowy straży w poszczególnych oddziałach, a dh Paweł Waloszczyk prowadził podstawowe szkolenie.

Pod koniec kwietnia 1945 roku zwołano pierwsze powojenne Walne Zebranie, na którym dh Paweł Waloszczyk przedstawił wyniki prac zespołu, który podjął się reaktywowania działalności OSP Czechowice. Na tym zebraniu dokonano wyboru Zarządu OSP, którego został członkiem. Z dniem 1-go maja OSP Czechowice została zarejestrowana we władzach powiatowych w Bielsku, jako jednostka zdolna do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych po zniszczeniach wojennych.

W latach 1946 do 1950 był zastępcą naczelnika, zaś w latach 1950 do 1957 członkiem Zarządu OSP pełniącym funkcje instruktora wyszkolenia pożarniczego.

W 1957 roku Walne Zebranie nadało mu Godność Członka Honorowego OSP Czechowice. Zbiegło się to  z 60-tą rocznicą urodzin i 35-leciem służby w szeregach OSP. Z uwagi na stan zdrowia, w 1957 roku, przeszedł w stan spoczynku.

Dh Paweł Waloszczyk był również działaczem zakładowej OSP w miejscu pracy. W 1945 roku, pracując zawodowo w Parowozowni PKP w Czechowicach, kierownictwo zakładu zaproponowało mu założenie Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Propozycję tą przyjął z entuzjazmem. Powołano komitet organizacyjny pod kierunkiem dh. Pawła Waloszczyka. Po załatwieniu potrzebnych formalności, pod koniec 1945 roku, na Walnym Zebraniu Założycielskim powołana została  Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Parowozowni PKP. Jej prezesem wybrano Naczelnika Parowozowni, a Naczelnikiem OSP został dh Paweł Waloszczyk. Funkcję tą pełnił do przejścia na emeryturę w 1957 roku.

 

Przebieg  służby  w  pożarnictwie:

1919 - 1929         strażak

1930 - 1934         zastępca komendanta oddziału

1935 - 1939         komendant oddziału

1940 - 1944         okres okupacji

1945 - 1946         członek zarządu

1946 - 1949         zastępca naczelnika

1950 - 1957         członek zarządu - instruktor wyszkolenia

1957 - 1967         członek honorowy OSP Czechowice

1945 - 1957         naczelnik straży ZOSP Parowozowni PKP
      

Za swą działalność w szeregach ochotniczego pożarnictwa odznaczony został:

  - Srebrnym Krzyżem „Za dzielność o odwagę w służbie strażackiej”- 1929 r.

  - Brązowym Medalem „Za Zasługi dla pożarnictwa”                        - 1935 r.

  - Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”                         - 1950 r.

  - Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”                             - 1957 r.

  - Srebrnym Krzyżem Zasługi                                                        - 1958 r.

  - Złotym Krzyżem Zasługi                                                            - 1965 r.

 

Należy zaznaczyć, że działalność dh. Pawła Waloszczyka przypadała na lata, kiedy odznaczenia członków straży należały do rzadkości.

 

Z inicjatywy Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej w 2011 roku został wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”.


Przepojony duchem zaangażowania strażackiego, przed śmiercią w 1967 roku, przekazał swojemu synowi Franciszkowi: „Opiekuj się Ochotniczą Strażą Pożarną w Czechowicach” które dla syna stały się testamentem i był wierny przesłaniu ojca do ostatnich dni swego życia - służył w OSP Czechowice dozgonnie przez 71 lat.


Dh Paweł Waloszczyk zmarł 16 sierpnia 1967 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym pw. św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach.