Odznaczenie

Jednostka odznaczona w 2000 roku Złotym Znakiem Związku OSP RP


Nawigacja
Strona główna
Artykuły
Historia OSP
Zarząd
Sprzęt
Sztandar jednostki
Strażackie życiorysy
Regulamin OSP
Patron Strażaków
Kategorie news'ów
Statystyki wyjazdów

Galerie
Galeria zdjęć
Wynajem Sali
Nowy samochód
Filmy

Inne
Linki
Kontakt
FAQ
Szukaj

Losowa Fotka
Ankieta
Brak przeprowadzanych ankiet.
Aktualnie online
Gości online: 7

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 51
Najnowszy użytkownik: endriu
Rotator Bannerów
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
SZTANDAR OSP

WSTĘP
Sztandar stanowi symbol charakteryzujący godność jednoczącą ludzi we wspólnym działaniu dla ogólnego dobra.
Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w  obliczu zagrożonego zdrowia, życia i mienia. W okresach szczególnie trudnych dla niepodległości Ojczyzny brać strażacka stawała w jej obronie, dając przykłady głębokiego patriotyzmu. Wypełnianie strażackich powinności wymagało i stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Właśnie takie przykłady strażackich postaw są źródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem godności i honoru jakimi szczyci się Ochotnicza Straż Pożarna lub oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest posiadanie sztandaru. Natomiast fakt jego ufundowania jest wyrazem najwyższego społecznego uznania.

ZASADY WYSTĘPOWANIA ZE SZTANDAREM
1.  Sztandarowi z rozwiniętym płatem zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.
2.  Poczet sztandarowy tworzą trzy osoby, w tym:
    1) dowódca pocztu sztandarowego,
    2) sztandarowy (trzyma sztandar),
    3) asystujący.
3.   Dowódca pocztu sztandarowego staje z prawej strony, a asystujący z lewej strony sztandarowego.
4.   Sztandarowy jako jedyny w składzie pocztu sztandarowego przepasany jest szarfą (bandolierą w barwach związkowych (niebiesko-czerwono-niebieską) o szerokości 10 cm, zakończoną złotymi frędzlami o długości 5 cm. Szarfa noszona jest przez prawe ramię (pod pagonem kurtki mundurowej), po obu stronach ciała do lewego boku, spięta klamrą koloru srebrnego.
5.   Ubiór pocztu sztandarowego określa regulamin umundurowania Związku OSP RP.
Ubiór dla pocztów sztandarowych i flagowych to mundur galowy, w którego uzupełniające wyposażenie wchodzą:
    a) rękawiczki białe,
    b) pas główny koloru czarnego
Do ubioru galowego z pasem głównym stosuje się obuwie typu „skutery” (nogawki spodni wpuszczane w cholewki butów).
Dopuszcza się noszenie spodni bryczesów do butów wysokich typu „oficerski”, a także nakryć głowy w postaci hełmu ozdobnego bądź hełmu bojowego łącznie z pasem bojowym z przypiętym toporkiem.
6.   Przyjmując obowiązującą zasadę jednolitości ubioru pocztu sztandarowego i kompanii honorowej (plutonu honorowego) dopuszcza się możliwość ich wystąpienia w odzieży ochronnej z hełmami.
7.   Stosowanie innych ubiorów niż wskazane w pkt. 5 i 6 jest niewłaściwe i powszechnie uznawane jako przykład braku poszanowania należnego sztandarowi.
8.   Sztandar należy wyprowadzać z miejsca jego przechowywania w sposób uroczysty, wskazany w ceremoniale OSP.
9.   Dopuszcza się przewożenie sztandaru w stanie złożonym (płat zwinięty w rulon na górnej części drzewca) i umieszczonym w pokrowcu.
10. Od momentu rozwinięcia sztandaru (wyjęcie z pokrowca, połączenie dwóch części drzewca i rozwinięcie płata sztandaru), sztandarowi towarzyszy poczet sztandarowy i stosowane są zasady ceremonialne, obowiązujące przy występowaniu ze sztandarem.
   a)   Chwyty sztandarem
W postawie zasadniczej (fot. nr 1) sztandarowy trzyma sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na linii czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa głównego, łokieć prawej ręki lekko przyciska do ciała.
W postawie swobodnej również trzyma sztandar przy prawej nodze.
Wykonując chwyt „na ramię” (fot. nr 2) sztandarowy kładzie drzewce sztandaru prawą ręką (pomagając sobie lewą) na prawe ramię i trzyma pod kątem 45º. Płat sztandaru jest oddalony od barku około 30 cm.
Wykonując chwyt „prezentuj” na komendę dowódcy Na prawo - patrz (fot. nr 3) z położenia „do nogi” sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką i ustawia w położeniu pionowym, przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki znajduje się na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę na całą długość obejmując nią dolną część drzewca. Wykonując chwyt „do nogi” z położenia „prezentuj” lub z położenia „na ramię” przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.
   b)   Salutowanie sztandarem
Pochylenie sztandaru (salutowanie) (fot. nr 4) wykonywane jest samorzutnie bez komend z pozycji „Na prawo - patrz” (prezentuj).
Osoba trzymająca sztandar, prezes, naczelnik OSP lub sztandarowy robi zwrot w prawo w skos z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi o pół kroku do przodu. Lewą ręką chwyta drzewce 10 cm poniżej płatu sztandaru, prawą ręką w dolnej części drzewca i unosi na wysokość barku a następnie pochyla sztandar w przód pod kątem 45º, prostopadle do szyku pododdziałów. Ciężar ciała spoczywa równomiernie na dwóch nogach. Powrót do pozycji „na prawo patrz” (prezentuj) następuje w kolejności odwrotnej.
Sztandar pochylają:
1)  Wręczający - przed naczelnikiem lub prezesem w czasie jego wręczania
2)  Naczelnik OSP - przed sztandarowym pocztu na moment jego wręczania
3)  Sztandarowy pocztu podczas:
   a) prezentacji sztandaru (fot. nr 5), maszerując od lewego skrzydła pododdziałów, pochyla sztandar aż do momentu zajęcia miejsca w szyku. Sztandar prezentuje w odległości 5 metrów od pododdziałów
   b) dekoracji sztandaru odznaczeniem
   c) prezentacji pododdziałom odznaczenia (jak w pkt. 3a)
   d) prowadzenia przeglądu pododdziałów przez gości honorowych. Sztandar pochyla się gdy osoba odbierająca honory znajduje się 5 kroków przed pocztem a powraca do postawy zasadniczej, gdy ta osoba przejdzie 1 krok za sztandar.
   e) prowadzonej defilady po komendzie Baczność”, „Na prawo - patrz” na 6 kroków przed trybuną, a po jej minięciu o 3 kroki sztandar powraca na ramię.
   f) ślubowania, po wystąpieniu przed front szyku i po komendzie Do ślubowania”. Sztandar powraca w pierwotne położenie po komendzie Po ślubowaniu”
   g) pożegnania sztandaru, po wystąpieniu przed front szyku przez poczet sztandarowy wykonuje się chwyty jak na komendę: „Na prawo - Patrz” (prezentuj). Dowódca uroczystości podaje komendy do wystąpienia osoby lub osób żegnających sztandar. Maszerują one do sztandaru i zatrzymują się na 3 kroki przed nim. Sztandarowy w tym momencie salutuje sztandarem pochylając go tak, by osoba dokonująca wykroku i
przyklęku na prawe kolano, mogła podnieść płat sztandaru do ust. Po wykonaniu tych czynności osoba żegnająca wstaje a sztandarowy podnosi sztandar do pozycji jak na komendę „Na prawo - patrz” (prezentuj). Dowódca uroczystości podaje komendy do wstąpienia delegacji do szyku. Delegacja może występować w składzie 3- osobowym, wówczas klękają wszyscy a płat sztandaru całuje osoba znajdująca się w środku delegacji
   h) uroczystości kościelnych w czasie:
      -  przeistoczenia
      -  przy komunii św. od słów „Oto Baranek Boży ...” do „...uzdrowiona dusza moja”.
      -  błogosławienia św. sakramentem
      -  poświęcenia sztandaru w kościele
      -  po wejściu i przy wyjściu z kościoła przed ołtarzem
   i) uroczystości pogrzebowych:
      -  po komendzie Baczność” , „Na prawo - patrz”na sam moment wyprowadzenia zwłok z kaplicy cmentarnej
      -  po przemówieniach, w czasie składania trumny do grobu, kiedy trębacz wykonuje trzykrotnie hasło Wojska Polskiego a dowódca kompanii honorowej podaje komendę: „Baczność”, „Naprawo - Patrz”
   j) defilady samochodowej, sztandar przewożony jest samochodem, sztandarowy salutuje sztandarem wykonując chwyt „prezentuj”, funkcyjni pocztu siedzą na siedzeniach w samochodzie.

   Sztandar_postawa zasadnicza  Sztandar_na ramieniu  Sztandar_prezentuj
     1. Postawa                  2. Postawa ze sztandarem na ramieniu                  3. Postawa ze 
     zasadnicza                                                                                           sztandarem na
  ze sztandarem                                                                                        kom. Baczność

   Sztandar_salutowanie   Sztandar_w marszu
       4. Salutowanie sztandarem w miejscu         5. Prezentacja sztandaru podczas marszu
                     przez pochylenie

 

Opracowano na podstawie:
- Regulaminu umundurowania OSP
- Regulaminu sztandarów OSP
- Ceremoniału OSP, załącznik nr 2 „Chwyty sztandarem” i załącznik nr 3 „Salutowanie sztandarem”