DSC03024
mdp
akcje
florian
zawody_sztandar
mlodzi_starzy
mdp1
akcje2
previous arrow
next arrow

Przekaż 1,5% podatku dla OSP CZECHOWICE

Wesprzyj swoją straż pożarną – przekaż 1,5% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej CZECHOWICE w Czechowicach-Dziedzicach
Druhny oraz Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej CZECHOWICE w Czechowicach-Dziedzicach składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą działalność poprzez przekazanie 1,5% podatku rozliczając się za lata poprzednie. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej i doposażenie w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń i akcji ratowniczych.
Jednocześnie chcemy prosić o dalszą pomoc i przekazanie 1,5% podatku w roku bieżącym.

Pamiętajmy, że 1,5% i tak jest należny Państwu.

Przekazując swój 1,5% dla Związku OSP RP to my mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek OSP RP nie jest darowizną.
Przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek należny Państwu – i to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednostkę.
Nawet niewielką kwotę warto przekazać dla Związku OSP RP, z wielu kilkuzłotowych wpłat można uzbierać znaczącą sumę.

Pozyskane środki Związek OSP RP zgodnie z regulaminem „1,5% podatku dla Związku OSP RP” przekaże jednostkom ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej
zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.
1,5% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
działającej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z pózn. zm.)

Kto może przekazać nam 1,5% podatku?

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
podatnicy objęci liniową, 19 – procentową stawką podatku
podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Co zrobić, by przekazać nam 1,5 % podatku?
Rozliczenie z wykorzystaniem usługi “Twój e-PIT”

Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogą korzystać z usługi Twój e-PIT. To nowy sposób rozliczania się z podatków. Dotyczy deklaracji PIT-37 i PIT-38. Podatnicy będą mogli wskazywać nowe OPP w
swoich zeznaniach elektronicznych lub pozostawiać stare (wskazane w latach ubiegłych). Twój e-PIT będzie preferowaną formą rozliczeń podatkowych.

Jak powinno wyglądać przekazanie 1,5% w Twój e-PIT? Przede wszystkim zależy to od tego, czy w zeznaniu za poprzedni rok skorzystaliśmy z 1,5% i wskazaliśmy OPP.
Podzielmy więc podatników na dwie grupy – na tych, którzy w roku poprzednim przekazali 1,5% i na tych, którzy nie przekazali.

Podatnik, który w ubiegłym roku przekazał nam 1,5% podatku, po wejściu do swojego PIT-a w usłudze Twój e-PIT, znajdzie dane organizacji pożytku publicznego wspartej przez niego w poprzednim roku.
Wyświetli mu się numer KRS naszego związku. W takim wypadku nic nie trzeba zmieniać

W przypadku podatnika, który w roku ubiegłym nie przekazywał nam 1,5%, pola dotyczące 1,5% będą puste. Twój e-PIT nie wskaże OPP za takiego podatnika – musisz to zrobić sam. Oczywiście Twój e-PIT
oferuje pełną swobodę we wskazaniu OPP, celu szczegółowego i zdecydowaniu czy chcesz przekazać swoje dane wspieranej organizacji. Pole,
w którym wybieramy organizację pożytku znajduje się zaraz obok najważniejszych danych podatnika.

Rozliczenie z wykorzystaniem wersji papierowej
Podczas wypełniania deklaracji podatkowej należy w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę i adres naszej jednostki oraz numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego):
We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać
tylko Numer KRS Związku OSP RP: 0000116212. Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza niezłożenie wniosku.

W części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1,5%” tj. wpisać nazwę OSP CZECHOWICE w Czechowicach-Dziedzicach podać jej adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Barlickiego 24.
, oraz zaznaczyć pole „WYRAŻAM ZGODĘ”