Fundacja sztandaru z 1994 roku
Dodane przez Annalist dnia Październik 10 2012 01:15:29

Po zmianie  ustroju politycznego w 1989 roku i powstaniu III Rzeczpos­politej Polskiej, nieaktualny pozostał dotychczasowy, ufundowany w 1963 roku,  sztandar o charakterze świeckim. Zarząd OSP zaczął czynić starania pozyskania fundatora nowego sztandaru. Fundacją nowego sztandaru dla OSP Czechowice zajął się ówczesny dyrektor Śląskiej Fabryki Kabli w Czechowicach-­Dziedzicach, jednocześnie prezes Zakładowej OSP dh Tadeusz Polok. Pełniąc funkcję przewodniczącego kolegium dyrektorów zakładów pracy z terenu Czechowic-Dziedzic, na jednym ze spotkań, zaproponował ufundowanie dla OSP Czechowice sztandaru, co zostało, jak oświadczył przyjęte jednogłośnie.

 

Fundatorzy sztandaru:

   - Śląska Fabryka Kabli

   - Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia”

   - Walcownia Metali Nieżelaznych „Dziedzice”

   - Śląskie Zakłady Rafineryjne „Czechowice”

   - Fabryka Samochodów Małolitrażowych „FSM - Zakład Nr 8”

   - Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego

   - Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt”

   - Zakłady Materiałów Opatrunkowych „Polfa”

 

Wykonanie sztandaru Zarząd OSP Czechowice zlecił prywatnej firmie „Wykonawstwo Sztandarów Stefania Stebla” w Godowie koło Wodzisławia.

Uroczystości związane z poświęceniem i przekazaniem sztandaru zorganizo­wano w dniu 17 września 1994 roku w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (Lesisko), gdzie ceremonii poświęcenia dokonał miejscowy proboszcz ks. kan. Karol Psurek. Ceremoniał przekazania sztandaru odbył się na poligonie pożarniczym obok strażnicy przy ul. Barlickiego.

W imieniu fundatorów dyrektor Śląskiej Fabryki Kabli dh Tadeusz Polok przekazał sztandar prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh. Leszkowi Tobiańskiemu, który z kolei przekazał go Burmistrzowi Miasta Janowi Bergerowi. Burmistrz kolejno wręczył sztandar prezesowi OSP dh. Antoniemu Bierońskiemu, a prezes OSP sztandarowemu pocztu OSP Czechowice dh. Władysławowi Czornemu.

Sztandar z 1994 roku-awers

Sztandar z 1994 roku-rewers


      Poświecenie sztandaru-1994 rok        Akt nadania sztandaru w 1994 roku
              Poczet sztandarowy podczas mszy świetej                               Akt nadania sztandaru